sid 2

Gotland 2007

2/3

 

Stenkusten

Närsholmen

Gnisvärd, Tofta

Grogarnshuvud

Sorkar från Kina