Xian

Traditionell föreställning

Kina 2007 - Xian

Terrakottaarmén

Vildgåspagoden

Stadsmuren