1978

Poängpromenad och höstbilder

Det var 1978

Torpet och Grimeton

Hjuleberg

Hemma och vårbilder

Himmelsberg